Kære alle Søløver,
 
Grundet udmeldingen fra statsministerens pressemøde her i eftermiddag, mandag d. 23/3 kl. 15.00, har vi alle et fortsat fælles ansvar for at afbøde og forsinke smitten af covid-19. Perioden er blevet forlænget og som situationen er nu, vil der ikke være undervisning før efter påske.
Vi følger udviklingen og de tiltag som måtte komme fra statsministeriet og sundhedsministeriet. Vi vil holde jer løbende orienteret.
 
På vegne af
Søløven Svømmeklub
Tanja Christensen.
Næst formand.
 
***********************************************************
Dear all Søløver,
 
Due to the announcement from the Prime Minister's press conference this afternoon, Monday 23/3 at. 15.00, we all still have a shared responsibility to mitigate and delay the infection of covid-19. The period is extended and as the situation is right now, will there be no teaching before after easter.
We follow the development and actions that may come from the Ministry of State and the Ministry of Health. We will keep you informed.
 
On behalf of
Søløven Svømmeklub
Tanja Christensen.
Vice-President.