Kære Alle Skønne Søløver,
 
Julen nærmer sig hastigt, så her følger lige et par vigtige datoer.
  • I den kommende periode vil vi for alle hold, undtagen talent/konkurrence, have selv-og livredning som tema. Programmet er tilrettelagt så alle børn uanset niveau kan være med. Temaet afsluttes med at alle får et diplom med hjem, for deltagelse heri. Det er derfor vigtigt at alle kommer alle gange. Den sidste gang skal alle have en t-shirt/shorts med at svømme i, så de kan prøve kræfter med at svømme med tøj på -mærke hvordan det føles. Det er kun noget at tiden de skal svømme med det på.
  • Lørdags hold: d. 23 November + d. 30 November + d. 7 December med Diplom, husk tøj at svømme i.
  • Onsdags hold: d. 27 November + d. 4 December + d. 11 December med Diplom, husk tøj at svømme i.
  • Onsdag d. 18/12 og Lørdag d. 21/12 er sidste gang inden juleferien. Her vil der være skruet op for den gode julestemning i hallen. Kaffe/småkager til forældre/søskende og til alle svømmere i klubben vil der være en slikpose (dog ikke søskende).
  • Efter juleferien starter vi op igen onsdag d. 8. januar og lørdag d. 11 januar.

Dear All Beautiful Søløver,
 
Christmas is just around the corner,. Here is some important dates. 
  • In the coming period, for all teams, except talent / competition, we will have self- and lifesaving theme. The program is designed so that all children of any level can participate. The theme ends with everyone getting a diploma, for participation. It is therefore important that everyone comes each time. For the last time, everyone needs a t-shirt / shorts to swim in, so they can try to swim with clothes on -try how it feels. It is only some of the time they have to swim with the clothes on.  
  • Saturday team: November 23 + November 30 + December 7 with Diploma, remember clothes to swim in.
  • Wednesday's team: November 27th + December 4th + December 11th with Diploma, remember clothes to swim in.
  • Wednesday 18/12 and Saturday 21/12 are the last time before the Christmas holidays. In the swininghall the Christmas atmosphere will be turned up. Coffee / cookies for parents / siblings and for all swimmers in the club there will be a candy bag (not siblings).
  • After the Christmas holidays, we will start up again on Wednesday 8 January and Saturday 11 January.
 
Hilsen
Søløven Svømmeklub