DOBBELT GENERAL FORSAMLING for 2019-2020

Onsdag d. 7 April kl. 18.30 - 19.30

Det vil blive afholdt online. Besvar fremsendte mail og I vil få sendt en mødeindkaldelse.


Dagsorden ifl. Vedtægterne.

På valg er Formand, Elisa Madsen (2020)

På valg i 2019 var Kasserer Aase Rasmussen og Næstformand, Tanja Christensen. Begge ønsker at blive på posten.

Ledige poster: Civile bestyrelsesmedlemmer. Vi har virkelig brug for at få nye kræfter ind i klubben, som kan hjælpe os med særligt med PR og ad hoc opgaver. Om man har bare 1 time om ugen eller mere, så byder vi alt velkommen. Hos os er der plads til at opgaverne kan passes ind i ens familieliv. Vi løfter i fællesskab.

Andre ledige poster: Bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant for 1 år.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Send gerne en mail på solovensvommeklub@gmail.com